fbpx

IFSC คือ อะไร

IFSC คือ อะไร

IFSC : Belize

IFSC คือ อะไร International Financial Services Commission เป็นหน่วยงานในเบลีซ อเมริกากลาง

  • IFSC เป็นผู้รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต ให้กับผู้ให้บริการทางด้านการเงินนานาชาติ
  • ซึ่งรวมถึงโบรกเกอร์ บริษัท นายหน้า และผู้ให้บริการทางการเงินรายอื่นๆ
  • ทำหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ให้บริการด้านการเงินที่จดทะเบียน

ระเบียบเบื้องต้นของ IFSC

  • โบรกเกอร์ Forex ที่จดทะเบียนกับ IFSC ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน เดิมทีอย่างน้อย 100,000 เหรียญ และมีการปรับเพิ่มเป็น 500,000 เหรียญ เมื่อไม่นานมานี้
  • บริษัทต้องจัดเก็บเงินทุนของลูกค้าแยกออกจากบัญชีของบริษัท
  • บริษัทต้องส่งรายงานประจำเดือน โดยประกอบด้วยรายละเอียดเช่น Volume การซื้อขาย รายงานการเงิน
  • การรับผิดชอบและจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า

โบรกเกอร์ forex ไหนบ้าง ที่มีใบอนุญาต IFSC และเหมาะสำหรับคนไทย

No.LogoIFSC NumberHead OfficeYear of EstablishmentReviewWebsite
1IFSC/60/230/TS/18Russia2009อ่านรีวิวเข้าสู่เว็บไซต์
2IFSC/60/271/TSCyprus2009อ่านรีวิวเข้าสู่เว็บไซต์
3IFSC/60/354/TS/18Cyprus2009อ่านรีวิวเข้าสู่เว็บไซต์
4IFSC 000302/46Poland, United Kingdom2002อ่านรีวิวเข้าสู่เว็บไซต์

นอกจาก IFSC แล้ว ยังมีหน่วยงาน อะไร อีกบ้าง ที่มี ความเข้มงวด และ มีความน่าเชื่อถือ ที่โบรกเกอร์ forex นิยมใช้จดทะเบียนอีกบ้าง ดูข้อมูลหน่วยงานอื่นคลิ๊ก

error: Content is protected !!